[email protected]

obsługa informatyczna firm

skutecznie • bezpiecznie • solidnie
Kompleksowa obsługa informatyczna dla firm

Czym jest outsourcing informatyczny?

Obsługa infrastruktury informatycznej w firmie zawsze pochłania pewne zasoby ludzkie i finansowe. Choć czasem laik może odnieść wrażenie, że komputer sam się serwisuje, gdy samoczynnie uruchamiają się jakieś tajemnicze aktualizacje, ale do czasu. W miarę postępującej komplikacji posiadanej w firmie infrastruktury informatycznej, zapanowanie nad jej sprawnym działaniem staje się coraz większym wyzwaniem.

W realiach mikro i małych firm, posiadających kilka – kilkanaście komputerów i 1 czy 2 serwery, trudno jest własnymi siłami, czy siłami oddelegowanego pracownika, zapewnić płynność pracy i niski poziom kosztów. Z kolei zatrudnianie na etat informatyka mija się z celem z uwagi na wysokie koszty zatrudnienia, konieczność finansowania szkoleń i problemy z zapewnieniem ciągłości obsługi.

pomoc informatyczna Warszawa
Potrzebujesz pomocy informatycznej?

Z pomocą przychodzi outsourcing informatyczny, czyli wydzielenie funkcji IT ze struktur biznesowych  firmy i zlecenie ich obsługi do firmy zewnętrznej. Wyspecjalizowana firma zrobi to lepiej i taniej, co zresztą już dawno temu zauważył Henry Ford:

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”

Nie bez powodu, badania ICAN Research z 2015 roku wykazały, że 49% małych i średnich firm korzysta z outsourcingu usług informatycznych. To rozwiązanie naprawdę działa.

49%

małych i średnich firm
korzysta z outsourcingu
usług informatycznych

Badanie ICAN Research 2015.

Jako firma Big Bit, specjalizuję się w obsłudze informatycznej mikro, małych i średnich firm, oraz osób prywatnych z Warszawy i okolic.

Na przestrzeni lat wypracowałem skuteczny model współpracy z Klientem, oparty o długookresową umowę i abonamentowy system płatności. Umowa precyzuje zakres wzajemnych zobowiązań i odpowiedzialności. Ostatecznie na cenę usługi wpływają takie parametry jak stopień komplikacji infrastruktury informatycznej,  oczekiwania klienta odnośnie czasu reakcji czy zakres czynności serwisowych.

Jestem w stanie zagwarantować bardzo krótki czas reakcji na awarię i błyskawiczne rozwiązywanie wielu problemów informatycznych, dzięki nowoczesnym narzędziom do pracy zdalnej. W codziennej pracy używam programu  światowego lidera w tej technologi – firmy Team Viewer.

błyskawiczna POMOC ZDALNA
w sytuacjach awaryjnych

 

Najlepsze efekty uzyskuję, gdy outsourcing obejmuje całość infrastruktury informatycznej. Firma może wtedy skupić się na prowadzeniu swojego biznesu, a ja wiedząc wszystko o sprzęcie i używanych programach, zapewniam niezawodną, bezpieczną i wydajną pracę systemów informatycznych. A w razie problemów wystarczy zadzwonić pod jeden numer 667-668-368.

Na początek audyt

Współpracę z nowym Klientem rozpoczynam od kompleksowego audytu informatycznego. Poznaję strukturę firmy, używany sprzęt, kluczowe systemy, obieg informacji. Audyt daje informacje o słabych, wymagających naprawy elementach infrastruktury informatycznej.

Naprawa infrastruktury informatycznej

Znając potrzeby Klienta i bieżący stan infrastruktury informatycznej, pomagam wybrać optymalne rozwiązania. Stopniowo wdrażamy program naprawczy, nie wpływając negatywnie na procesy biznesowe w firmie.

Archiwizacja i backup danych

Z doświadczenia wiem, że bardzo często niezbędne jest wdrożenie systemu archiwizacji i backupu danych, dobranego do potrzeb danego Klienta, znajdując kompromis między bezpieczeństwem danych a kosztami ich ochrony. Utrzymanie i kontrola pracy systemu archiwizacji i backupu jest potem bezwzględnie realizowanym punktem przeglądów i konserwacji.

Przeglądy i konserwacja

Truizmem jest stwierdzenie, iż “lepiej zapobiegać niż leczyć”. Regularne przeglądy sprzętu pomagają w porę zauważyć symptomy nadchodzącej awarii, przedłużają czas bezawaryjnej eksploatacji i pomagają obniżyć koszty zakupu nowego sprzętu. Dlatego mniej więcej połowę czasu pracy określonego w Umowie, poświęcam na konserwację. Druga połowa jest do dyspozycji Klienta na wypadek zaistnienia awarii.